Description

از دیگر محصولات مورد تحلیل در گروه صنعتی و تحقیق و توسعه پی جی ما، صندلی غذاخوری ست که از چوب راش ساخته شده است . در این مقاله به نیروهای ثابت و تحلیل استاتیک صندلی غذاخوری پرداخته می شود . فرد مورد تست در این مقاله دارای وزن 80 کیلوگرم  و همچنین نیروی جاذبه لحاظ شده است . اتصالات این محصول با استفاده از چسب ، منگنه و میخ می باشد.تست و تحلیل استاتیکی صندلی غذاخوری به صورت مجازی و در نرم افزارهای شبیه سازی انجام شده و تمام موارد و نکات در این آزمایش با توجه به المان ها و مشخصات متریال و … رعایت گردیده است و می توان نتیجه های به دست آمده دقیق و قابل قبول استانداردهای آنالیز محصول می باشد.

Assumptions

پیش فرض های این مقاله به گونه است که تصور می شود نیروهای استاتیک صندلی غذاخوری بر  وزن فرد مورد آزمایش بر روی قید و پایه ها ، بیشترین تنش تسلیم را ایجاد کرده است . با این تصورات اتصالات اولیه آن ها به عنوان تکیه گاه قرار گرفته شده است . جرم ، حجم ، دانسیته و وزن تمام قطعات مشخص شده و به صورت تحلیلی در این مقاله نشان داده شده است.

تست استاتیک صندلی غذاخوری

Model Information

Study Properties

Units

Contact Information

Material Properties

Loads and Fixtures

Mesh Information

Reaction Forces

Study Results

Stress

Displacement

Strain

Conclusion

با توجه به نتایج به دست آمده و مقادیر تنش و کرنش به هر المان ، بیشترین تنش و کرنش ، بر روی اتصالات زیر نشیمن می باشد و با استفاده از این نتایج پیشنهاد می گردد برای افزایش کیفیت این محصول ، نقاط دارای تمرکز تنش ، از اتصالات محکم تر استفاده شود.

سه بعدی و نمای 360 درجه صندلی غذاخوری1

فایل سه بعدی را دانلود نموده و با برنامه Adobe Reader اجرا نمایید(رمز فایل:mag.pgma.co)

این فایل 3d pdf می باشد که  قابل اجرا در ویندوز بوده و در موبایل اجرا نمی شود

دانلود برنامه Adobe Reader

آموزش 3D PDF در Adobe Reader