تاثیر قاب عکس و تابلو در دکوراسیون منزل

تاثیر قاب عکس و تابلو در دکوراسیون منزل به نحوی زیاد است که می تواند در روحیه افراد خود نمایی کند.

 

قاب عکس و تابلو

یکی از عناصری که میتواند در زیبایی دکوراسیون منزل نقش داشته باشد استفاده از قاب عکس و تابلو است.

اما نصب تابلو  در فضاهای مختلف خانه ملزم به رعایت نکاتی است که در زیبایی فضا بسیار موثر است.

همخوانی قاب عکس با تم منزل

زمانیکه تصمیم میگیرید از قاب عکس یا تابلو روی دیوار استفاده کنید . بهتر است در نظر داشته باشید که تابلو یا قاب شما با تم اتاقتان همخوانی داشته باشد و به سبک و رنگ اتاق شما بخورد.

کنید بهتر است در نظر داشته باشید که تابلو یا قاب شما با تم اتاقتان همخوانی داشته باشد و به سبک و رنگ اتاق شما بخورد.

قاب عکس تزئینی

بهتر است از گروهی از تابلوها یا قاب عکسها برای تزئین استفاده کنید .( حداقل 3 تابلو)

بدین ترتیب این موضع فراهم می شود تا بتوانید بیشتر روی نحوه چیدمان آن ها مانوور دهید وبه طرح زیباتری برسید.  اما در بعضی فضاها بهتر است که تنها از یک تابلوی بزرگ یا کوچک استفاده شود تا جلوه ی زیباتری به محیط ببخشد.

بهتر است از گروهی از تابلوها یا قاب عکسها برای تزئین استفاده کنید( حداقل 3 تابلو)
بهتر است از گروهی از تابلوها یا قاب عکسها برای تزئین استفاده کنید( حداقل 3 تابلو)
در بعضی فضاها بهتر است که تنها از یک تابلوی بزگ یا کوچک استفاده شود تا جلوه ی زیباتری به محیط ببخشد.

چیدن قبل از طراحی

برای تعیین طرح دلخواهتان پیشنهاد میشود که ابتدا روی یک میز یا روی زمین تابلوهارا با طرحی که مد نظرتان است

بچینید و جابجایی هایی که لازم است را انجام دهید.  سپس همان طرح را برای چیدمان تابلوها روی دیوار پیاده کنید.

پیشنهاد میشود که ابتدا روی یک میز یا روی زمین تابلوهارا با طرحی که مد نظرتان است بچینید

استفاده از کاغذ در ایجاد طرح دلخواه

یا حتی میتوانید تعدادی کاغذ را به شکل قاب عکسهایتان برش دهید و کاغذها را روی دیوار با طرح مد نظرتان بچینید.

بدین ترتیب جابه جایی های لازم را انجام دهید و به طرح مورد نظرتان برسید. سپس جای کاغذها تابلو قرار دهید.

با انجام این پیشنهادات دیگر احتیاج نیست که تابلوها را روی دیوار نصب کنید. در نهایت بعد از نصب به این نتیجه برسید که طرح جالبی نشده است. در نتیجه باید آن ها را از دیوار کنده و برای طرح بعدی مجددا دیوار را سوراخ کنید.

این روش ها میتواند از صدمه زدن بی مورد به دیوار منزلتان جلوگیری کند.

یا حتی میتوانید تعدادی کاغذ را به شکل قاب عکسهایتان برش دهید و کاغذها را روی دیوار با طرح مد نظرتان بچینید
یا حتی میتوانید تعدادی کاغذ را به شکل قاب عکسهایتان برش دهید و کاغذها را روی دیوار با طرح مد نظرتان بچینید

اندازه دیوار و تابلو

توصیه میشود که برای دیوارهای کوچک از تابلوهای خیلی بزرگ استفاده نکنید و یا روی دیوارهای بزرگ تابلوهای کوچک نصب نکنید.

اگرتصمیم داشتید تابلو را در فضایی رسمی و کلاسیک نصب کنید باید نحوه چیدمانتان به صورت خطی افقی یا عمودی و متقارن  باشد. اما در فضاهای راحت تر و نشیمن میتوانید تابلوهارا به صورت پله ای و یا نا متقارن نصب کنید.

نصب تابلو در بالای کاناپه

زمانیکه تصمیم دارید بالای کاناپه یا بالای یک میز تابلویی نصب کنید،. حتما توجه داشته باشید که باید اندازه تابلو از اندازه کاناپه یا میز شما بزرگتر باشد.

حتما توجه داشته باشید که باید اندازه تابلو از اندازه کاناپه یا میز شما بزرگتر باشد.

استفاده از گل های خشک شده

میتوانید گل های خشک خود را قاب گرفته و به صورت عمودی و افقی و یا گروهی  روی دیوار نصب کنید. اگر در منزل تاقچه دارید میتوانید از آن به بهترین نحو برای چیدمان تابلو استفاده کنید.

میتوانید گل های خشک خود را قاب گرفته و به صورت عمودی و افقی و یا گروهی  روی دیوار نصب کنید.
فضاهای مناسب نصب تابلو

دیوار کنار پله ها ، دیوار بالای شومینه، دیوارهای بیرون زده در گوشه و کنار منزل هم میتوانند فضاهای مناسبی برای نصب تابلو باشند.

 

دیوار کنار پله ها ، دیوار بالای شومینه، دیوارهای بیرون زده در گوشه و کنار منزل هم میتوانند فضاهای مناسبی برای نصب تابلو باشند
دیوار کنار پله ها ، دیوار بالای شومینه، دیوارهای بیرون زده در گوشه و کنار منزل هم میتوانند فضاهای مناسبی برای نصب تابلو باشند