تختخواب در اتاق کجا و چگونه قرار بگیرد؟

تختخواب در اتاق خواب باید تعیین جا شود که بهترین جای ممکن را به شما پیشنهاد می دهیم.

چیدمان و دکوراسیون برای سرویس تخت خواب در فرهنگ ها و قوم های مختلف بنا به سلیقه و ملیت متفاوت است .

هر شخص بنا به سلیقه خود اتاق خوابش را چیدمان میکند .

ولی در این امر اگر یک سری اصول را رعایت کنید فضای اتاق شما امن تر و دلنشین تر میشود.

بهترین حالت ممکن برای تختخواب در اتاق

چیدمان تخت خواب در اتاق خواب در بهترین حالت به گونه ای است که دیوار پشتی تخت صاف و بدون

پنجره و یا حتی شلف و طاقچه باشد.

تخت خواب را به شکلی در اتاق قرار دهید که در حین خواب به در اتاق دید داشته باشید .

تا بتوانید ورود و خروج را کنترل کنید.

  • یکی از دردناکترین تجربه در اتاق خواب برخورد پا به گوشه پایینی تخت خواب در حین رفت و آمدهای سریع است.
  • توجه کنید که برای عبور خود در اتاق خواب فضای کافی حداقل ۷۰ سانتیمتر را در نظر بگیرید.

چیدمان تخت در اتاق خواب,قرار دادن تخت در اتاق خواب

  • اگر تخت خواب دونفره دارید، بهتر است آن را به گونه ای قرار دهید تا از دو طرف با دیوار فاصله داشته باشد.

• برای داشتن دکوراسیون خوب بهتر است آینه و میز آرایش را به گونه ای چیدمان کنید که از روی تخت نتوانید

درون آینه را ببینید .

در عین حال از بیرون اتاق خواب هم انعکاس فضای درون آینه میز آرایش قابل رویت

نباشد.

میز آرایش را در قسمتی قرار دهید که پشت به نور نباشد تا بتوان از آینه در نور طبیعی استفاده کرد.

  • یکی از دردناکترین تجربه در اتاق خواب برخورد پا به گوشه پایینی تخت خواب در حین رفت و آمدهای سریع است.
  • توجه کنید که برای عبور خود در اتاق خواب فضای کافی حداقل ۷۰ سانتیمتر را در نظر بگیرید.