طراحی اتاق کنفرانس استاندارد

طراحی اتاق کنفرانس حائز اهمیت است.

شرکت‌ها برای اینکه پیشرفت کنند، نیاز دارند تا با محیط خارج از شرکت یا سازمان خود ارتباط برقرار کنند. افرادی را خارج از سازمان برای برگزاری جلسات یا همایش به داخل سازمان دعوت نمایند .

” اتاق کنفرانس، به عنوان مهم ترین بخش هر شرکت به حساب می آید.

نوع طراحی اتاق کنفرانس می تواند بیانگر دیدگاه افراد شرکت باشد و بر روی مراجعه کنندگان تاثیرگذار باشد”

طراحی اتاق کنفرانس

بهترین مکان برای طراحی اتاق کنفرانس

مکانی که برای اتاق کنفرانس در نظر گرفته می‌شود.

حدالامکان باید از سر و صدای محیط، رفت و آمد کارکنان دور باشد.

همچنین برای کاهش صدا ، افزایش آرامش و تمرکز در فضای جلسات می‌توان از دیوارها و شیشه های دوجداره استفاده کرد .

معمولا اتاق های کنفرانس در کنار اتاق مدیریت قرار می‌گیرد.

دیوار و کف

یکی از مواردی که در میزان کارایی و بازدهی مهمانان در جلسات نقش بسزایی دارد ، رنگ و نوع دیوار پوش

است .

روانشناسی رنگ‌ها در ایجاد محیطی آرام می‌تواند کمک کننده باشد.

اگر به درستی انتخاب شوند ، بیشترین کارایی را در کارکنان و مراجعین ایجاد می‌نماید.

همچنین رنگ انتخابی برای محیط ، باید فضایی را بوجود آورد تا در صورت حضور طولانی افراد ، خسته

کننده نباشد .

نورپردازی مناسب

استفاده از نور استاندارد در افزایش بازدهی کارکنان و حضار در جلسه، نقش قابل توجهی دارد .

استفاده از نورهای طبیعی می‌تواند بسیار مناسب باشد .

البته تجهیزات لازم برای پوشش پنجره ها باید وجود داشته باشد .

برای روشنایی محیط بهتر است از لامپ های دیواری برای اتاق استفاده کرده و از لامپ های سقفی دوری

کنید.