استاندارد های مبلمان مناسب در دکوراسیون

استاندارد های مبلمان مناسب یکی از روش ها جهت افزایش سهولت در طراحی دکوراسیون می باشد.

اصول و نکات مهم استاندارد های مبلمان مناسب

در اين قسمت اصول و نكات مهم جهت انتخاب مبلمان مناسب براي انجام كار راحت ارائه شده است.

در طراحي صندلي استاندارد توجه به موارد زير از اهميت زيادي برخوردار است:

ارتباط ميان صندلي و سطح كار

تغيير وضعيت بدني

استحكام و ثبات صندلي بويژه زماني كه متحرك باشد

سهولت ايستادن و نشستن

نرمي سطح نشستنگاه و پشتي صندلي

همانگونه كه صندلي راحت امكان تغيير وضعيت بدني را فراهم مي كند، پشت كار ايستاده نيز، كه از طراحـي مطلوبي برخوردار باشد، حركت بدني را آسان تر مي كند.

. صندلي مناسب و استاندارد بايد تاجایی که ممکن است داراي تكيه گاه سر و گردن قابل تنظيم، پشتي قابل نوسان چرخدار، پنج پايه و قفل دار باشد.

پشتي

به منظور فراهم كردن يك موقعيت مناسب و استاندارد براي نشستن، بايد در قسمت عضلات پشت و گردن حداقل فشار را نسبت به كفه صندلي داشته باشيم ، كه تقريبا با زاويه 5 درجه قدرت جابجايي نسبت به وزن فرد را داشته باشد .

در نتيجه با تكيه بر پشتي احساس راحتي كامل به فرد دست دهد.

زاویه آن

زاويه كفه صندلي با پشتي تقريبا بايد 105درجه (110 – 100درجه) باشد و ارتفاع آن براي نوع متوسط حدود 5.64 سانتيمتر باشد. پشتي بايد در ناحيه كمر داراي بر جستگي به سمت جلو باشد كه به تدريج به طرف بالا از برجستگي آن كاسته شده و هم تراز سطح پشتي شود.

به منظور فراهم كردن يك موقعيت مناسب و استاندارد براي نشستن بايد در قسمت عضلات پشت و گردن حداقل فشار را نسبت به كفه صندلي داشته باشيم.
به منظور فراهم كردن يك موقعيت مناسب و استاندارد براي نشستن بايد در قسمت عضلات پشت و گردن حداقل فشار را نسبت به كفه صندلي داشته باشيم

نشستنگاه

نشستنگاه بايد به گونه اي باشد كه:

الف) در مدت طولاني راحت باشد.

ب) از نظر رواني رضايت بخش باشد.

ج) براي انجام وظيفه يا فعاليتي كه بايد صورت پذيرد، حالت مناسبي داشته باشد.

د) سطح نشستنگاه، كم و بيش صاف باشد و بهتر است لبه جلويي آن گرد و مدور باشد.

و) لايه پوشاننده سطح آن بايد سفت و محكم باشد.

(در اثر نشستن يك فرد چاق نبايد از 5.2 سانتيمتر تغييـر وضعيتش تجاوز كند)

ز) لايه پوشاننده در برابر هوا نفوذ ناپذير باشد.

ي) طول و عرض آن در حدود 55 در 5.43 سانتيمتر بوده و در اغلب موارد زاويه سطح آن بايد داراي شيب 5 -10 درجه باشد.

 

نشستنگاه استاندارد بايد به گونه اي باشد كه:
الف) در مدت طولاني راحت باشد
ب) از نظر رواني رضايتبخش باشد
د) سطح نشستنگاه استاندارد، كم و بيش صاف باشد و بهتر است لبه جلويي آن گرد و مدور باشد
و) لايه پوشاننده سطح آن بايد سفت و محكم باشد (در اثر نشستن يك فرد چاق نبايد از 5.2 سانتيمتر تغييـر وضعيتش تجاوز كند

ارتفاع صندلي

 بهترين و استاندارد ترین وضعيت ارتفاع كفه صندلي جهت نشستن افرادي كه داراي رشد كامل هستند حدود 43 سانتيمتر است. البته بهتر است صندلي قابل تنظيم در ارتفاع باشد تا به راحتي بتوان ارتفاع مورد نظر براي افراد را به دست آورد. این اندازه تا 49 سانتیمتر نیز قابل تغییر است.

بهترين وضعيت ارتفاع كفه صندلي جهت نشستن افرادي كه داراي رشد كامل هستند حدود 43 سانتيمتر است

تكيه گاه ساعد

تكيه گاه ساعد حمايت خوبي براي بدن ايجاد كرده و به نشست و بر خواست شخص كمك ميكند و طول آن نبايد بيش از 35 سانتيمتر جلوي پشتي صندلي ادامه داشته باشد. همچنین بايد ارتفاع آن بين 20 تا 25 سانتيمتر باشد و عرض آن بايد در حدود 10 سانتيمتر بين تكيه گاه ساعد و پشتي وجود داشته باشد.

صندلي مناسب بايد تاجایی که ممکن است داراي تكيه گاه سر و گردن قابل تنظيم، پشتي قابل نوسان چرخدار، پنج پايه و قفل دار باشد. ولي براي نشستن معمولي و بدون فعاليت خاص مثل سالن هاي انتظار اين وضعيت ها ضروري نيستند.

 

تكيه گاه ساعد حمايت خوبي براي بدن ايجاد كرده و به نشست و بر خاست شخص كمك ميكند و طول آن نبايد بيش از 35 سانتيمتر جلوي پشتي صندلي ادامه داشته باشد